संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

यशोगाथा
चित्रकला परीक्षा
हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा
जवाहर नवोदय विदयालय प्रवेश परीक्षा
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ४ थी
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ७ वी
टिळक महाराष्ट्र विदयापीठ परीक्षा - पुणे
क्रिडा पुरस्कार
NMMS शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी
गुणवंत विद्यार्थी
चित्रकला परीक्षा
 

इंटरमिजियट चित्रकला परीक्षा - अ श्रेणी

 • अजिंक्य विश्वास कुलकर्णी
 • टिळेकर स्नेहल संजय
 • धरम निशा पोपट

इंटरमिजियट चित्रकला परीक्षा - ब श्रेणी

 • बुचडे अतुल ज्ञानेश्वर
 • लांडगे दीक्षा ज्ञानेश्वर
 • लांडगे काजल बापू
 • मोडक रश्मी विश्वनाथ
 • घोलप नेहा लक्ष्मण
 • गोरडे मीनाक्षी शंकर
 • साखरे प्रतीक्षा तुकाराम
 • लाटे स्वप्नील बाबासाहेब
 • कळमासे प्रियांका दयानंद
 • काशीद ऐश्वर्या कैलास
 • शिवानी रामदास लांडगे
 • राउत वैष्णवी उदय
 • पवार कोमल अनिल
 • पवार निर्मिती संतोष

एलेमेनटरी चित्रकला परीक्षा - अ श्रेणी

 • रुतेले निकिता पांडुरंग
 • वाबळे ऐश्वर्या श्रीनिवास
 • भालारे समृद्धी संजय

एलेमेनटरी चित्रकला परीक्षा - ब श्रेणी

 • बुचडे अतुल चंद्रशेखर
 • मोडक रश्मी विश्वनाथ
 • राचुरे क्रांती विजय
 • साखरे प्रतीक्षा तुकाराम
 • जाधव अक्षय प्रकाश
 • धरम निशा पोपट
 • काल्मासे प्रियांका दत्तात्रय
 • काशीद ऐश्वर्या कैलास
 • राउत वैष्णवी उदय
 • कुरकुटे भाग्यश्री खंडू
 • लवटे मृणाल मोहन
 • लोंढे प्रतिक श्याम
 • मोहिते मयुरी तानाजी
 • वाळूंज दिपाली गंगाधर
 • चातुरे वैष्णवी ज्ञानदेव
 • दराडे निकिता परमेश्वर
 • गिर ऋतुजा माधव
 • जाधव प्रथमेश दत्तात्रय
 • काळे ऋषिकेश ज्ञानेश्वर
 • पवार निर्मिती रमेश
हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा : निकाल सन २०१४-२०१५
 

राष्ट्रभाषा बालबोधिनी - विशेष योग्यता श्रेणी

 • गायकवाड अर्पिता दिलीप
 • घोलप स्नेहा शरद
 • कोल्हे संस्कृती लहू
 • मुळीक वैष्णवी अर्जुन

राष्ट्रभाषा प्रवेशिका - विशेष योग्यता श्रेणी

 • माळी ऋषिकेश सुखदेव
 • गरड वैष्णवी भागवत

राष्ट्रभाषा प्राथमिक - विशेष योग्यता श्रेणी

 • बंडगर हर्षदा त्र्यंबक
 • माळी भूपेश अरुण
 • कदम भाग्यलक्ष्मी बळीराम
 • चाटूफळे प्रियांशू प्रशांत
 • तापकीर स्वयंम सुर्यकांत
 • माळी अभिषेक सुखदेव
 • कुलकर्णी मानसी महेंद्र
 • गायकवाड ऐश्वर्या चंद्रशेखर
 • लांडे ऋतुजा बाळसाहेब
 • खोत योगिता विठ्ठल
 • मुळे अंजली गजानन
 • डोळस तृप्ती किशोर
 • ताठे शिवम दत्तात्रय
 • माने श्रुती संभाजी
 • गोंदुकुपी सुहास शंकर
 • पाणपाटील विशाल संतोष
जवाहर नवोदय विदयालय प्रवेश परीक्षा - निवड झालेले विदयार्थी
 
 • राजेश मुळे
 • चेतन बलभीम गायकवाड
 • दीपिका जगदीश धोटे
 • प्रतिक श्रीकृष्ण दहिफळे
 • संदेश संजय टिळेकर
 • उत्कर्षा खेमचंद्र टिळेकर
 • निलोफर शमशुद्दीन पठाण
 • प्रसेनजीत नामदेव वाळके
 • अपूर्वा अनिल कु-हाडे
 • अभिजित राजेश शिंदे
 • शेलार यशराज सोपान
 • शेळके आकांक्षा रामकृष्ण

 

शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ४ थी
 
अ.क्र
सन
विदयार्थ्याचे नाव
इयत्ता
गुण
राज्यात/जिल्हयात
२००३
ढाकणे अक्षय अशोका
इ ४ थी
२९४
राज्यात ४
  धरम सकेंत पोपट
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
पाटील अश्वीनी दुर्वास
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
सांळूके मनोज बाळू
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
इनामदार इर्शाद बादशहा
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ५
२००५
निमठ संदेश सुरेश
इ ४ थी
२९२
राज्यात ४
 
ठेग मनिष वामणराव
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
वाळूंज पल्लवी फक्कड
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
वाली तेजस्वीनी शशीकांत
इ ४ थी
२८८
राज्यात ५
१०
तंबुरे भास्कर कृष्णाज
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ५
११
साखरे प्रतिक्षा तुकाराम
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ५
१२
२००६
खैरे ओंकार अरुण
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ६
१३
 
नरवाडकर गौतम उमाकंात
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ८
१४
टिळेकर संदेश संजय
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ८
१५
२००७
कलशेटटी प्रसाद कल्लेश्वर
इ ४ थी
२९८
राज्यात २
१६
 
खणगे स्वानंद संजय
इ ४ थी
२९०
जिल्हयात ६
१७
थिटे तेजश्री चंद्रकांत
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ८
१८
पठाण निलोफर शमशुददीन
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात १०
१९
वाळके प्रसेनजीत नामदेव
इ ४ थी
२८०
जिल्हयात १९
२०
२००८
वाळूंज अभिजीत फक्कड
इ ४ थी
२९४
राज्यात ४
२१
 
वाळज अदित्य वसंत
इ ४ थी
२९२
राज्यात ५
२२
कु-हाडे अपूर्वा अनिल
इ ४ थी
२९२
राज्यात ५
२३
बेरड सुरज भाउसाहेब
इ ४ थी
२९०
राज्यात ६
२४
२००९
लोंढे वेंदात महेश
इ ४ थी
२८८
जिल्हयात ६
२५
 
लवटे मृणाल मोहन
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ७
२६
पवार गायत्री नितीन
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ८
२७
२०१०
स्नेहल बाबासाहेब लांडे
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ७
२८
 
ऋतुजा दिपक माळी
इ ४ थी
२८२
जिल्हयात ८
२९
ईश्वरी कृष्णा लोंढे
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३०
स्नेहल बाबासाहेब लाटे
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात १२
३१
आसिफा महामुद शेख
इ ४ थी
२७६
जिल्हयात ११
३२
केतकी ज्योतीबा फुले
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
३३
प्रतिक्षा सुंखदेव मोहिते
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
३४
प्राजक्ता नामदेव वाळके
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
३५
अक्षय सुरेश काटे
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १८
३६
ऋतिक संजय वाळूंज
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १८
३७
२०११
डंबरे रुपेश रमेश
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३८
 
येवले अनिकेत अशोक
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात १०
३९
गायकवाड आकाश ज्ञा.
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात १२
४०
खंडाळे किरण प्रकाश
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १३
४१
कोचरेकर काजल सुनिल
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १३
४२
खंडेजोड तेजस शिवाजी
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १६
४३
कवडे शंतनु दिलिप
इ ४ थी
२६४
जिल्हयात १७
४४
रणसिंग्र पुजा हरिश्चंद्र
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
४५
जाधव स्नेहा रविराज
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १५
४६
२०१२
शेळके आकांक्षा रामकृष्ण
इ ४ थी
२९०
राज्यात ५
४७
 
कापसे समर्थ सिद्राम
इ ४ थी
२८६
जिल्हयात ७
४८
कोरबु सोहिल पापामिया
इ ४ थी
२८४
जिल्हयात ८
४९
भोसले धनश्री रव्रिद
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ११
५०
लोंढे वैभव महेश
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ११
५१
क्लशेटटी सुरज कल्लेश्श्वर
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५२
माळी ऋषिकेश सुखदेव
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५३
पाटील प्रथमेश शामकांत
इ ४ थी
२७२
जिल्हयात १४
५४
शिंदे सदानंद संतोष
इ ४ थी
२७०
जिल्हयात १५
५५
हलसुरे दिव्या रंगराव
इ ४ थी
२६८
जिल्हयात १६
५६
गुड साक्षी अनिल
इ ४ थी
२६६
जिल्हयात १७
५७
इनामदार अलिझा जहागीर
इ ४ थी
२६२
जिल्हयात १९
५८
२०१३
चाटुफळे प्रियांशु प्रशांत
इ ४ थी
२७४
जिल्हयात ९
५९
 
बंडगर हर्षदा त्रिंबक
इ ४ थी
२५४
जिल्हयात १९
६०
जाधव फज दत्तात्रय
इ ४ थी
२५६
जिल्हयात १८
६१
घोडके दिव्या संजय
इ ४ थी
२५६
जिल्हयात १८
६२
माळी अभिषेक सुखदेव
इ ४ थी
२५४
जिल्हयात १९
६३
सुतार श्रीकृष्ण संपत
इ ४ थी
२४८
जिल्हयात २३
६४
पवार शैलेश भरत
इ ४ थी
२४८
जिल्हयात १२
६५
तेजश्री रविद्र भोसले
इ ४ थी
२७८
जिल्हयात ६
राज्यात ९
६६
यश काळूराम करपे
इ ४ थी
२६०
जिल्हयात १५
६७
सिध्दी अशोक बागडे
इ ४ थी
२५२
जिल्हयात १९

राज्यात आलेले विद्यार्थी

क्रमांक
विद्यार्थाचे नाव
वर्ष
गुण
क्रमांक
अक्षय अशोक ढाकणे
२००३
२९४
राज्यात ४ था
संदेश सुरेश निमट
२००५
२९२
राज्यात ४ था
मनेष वामनराव ठेंग
२००५
२८८
राज्यात ५ वा
पल्लवी फक्कड वाळूंज
२००५
२८८
राज्यात ५ वी
तेजश्री शशिकांत वाली
२००५
२८८
राज्यात ५ वा
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेट्टी
२००७
२९८
राज्यात २ रा
शिष्यवृत्ती परीक्षा - इ ७ वी
 
अ.क्र
सन
विदयार्थ्याचे नाव
इयत्ता
गुण
राज्यात/जिल्हयात
२००३
गव्हाणे निलेश बबन
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात २९
२००५
प्रतिक भास्कर कोळसूने
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात २९
२००६
वांळूज ज्यती फक्कड
इ ७ वी
२६९
जिल्हयात १७
ढाकणे अक्षय अशोक
इ ७ वी
२६८
-
२००८
निम्हट संदेश सुरेश
इ ७ वी
२८५
राज्यात ११
वांळूज पल्लवी फक्कड
इ ७ वी
२५८
राज्यात १७
२००९
टिळेकर संदेश संजय
इ ७ वी
२६७
राज्यात ११
 
खैरे ओंकार अरुण
इ ७ वी
२६१
जिल्हयात ८
ढाकणे स्नेहल अशोक
इ ७ वी
२५५
जिल्हयात १४
१०
२०१०
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेटटी
इ ७ वी
२५५
राज्यात १७.
११
 
अपक्षा सुभाष देशमुख
इ ७ वी
२३३
जिल्हयात १३
१२
प्रतिक अंकुश ढवळे
इ ७ वी
२२३
जिल्हयात १३६
१३
स्वानंद संजय खणगे
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात १९७
१४
चेतन नामदेव पाटील
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २०८
१५
निलोफर श.पठाण
इ ७ वी
२११
जिल्हयात ३६२
१६
उत्कर्षा खेमचंद टिळेकर
इ ७ वी
२०९
जिल्हयात ३९३
१७
प्रसेनजित नामदेव वाळके
इ ७ वी
२०८
जिल्हयात ४१०
१८
२०११
वाळज अभिजित फक्कड
इ ७ वी
२४६
जिल्हयात १२
१९
 
वाळूंज अदित्य वसंत
इ ७ वी
२४४
जिल्हयात १३
२०
क्नेकर ऋषिकेश नामदेव
इ ७ वी
२२०
जिल्हयात २५
२१
मेहिते अनिकेत दत्तात्रय
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २९
२२
कोळसुने श्रेया शशीकांत
इ ७ वी
२१६
जिल्हयात २०
२३
वाबळे ऐश्वर्या श्रीनिवास
इ ७ वी
२१२
जिल्हयात २९
२४
रुतेले निकीता पांडूरंग
इ ७ वी
२१०
जिल्हयात ३०
२५
कराळे स्वराज प्रकाश
इ ७ वी
२०६
जिल्हयात ३२
२६
तपकीर प्रणव संभाजी
इ ७ वी
२०८
जिल्हयात ३१
२७
२०१२
लोंढे वेदांत महेश
इ ७ वी
२३२
जिल्हयात २४
२८
निकम ज्ञानेश लतेश
इ ७ वी
२१८
जिल्हयात २९
२९
२०१३
लोंढे ईश्वरी कृष्णराव
इ ७ वी
२४८
जिल्हयात १८
३०
लाटे स्नेहल बाबासाहेब
इ ७ वी
२३८
जिल्हयात २८
३१
२०१४
रुपेश रमेश डमरे
इ ७ वी
२४२
जिल्हयात २२

राज्यात आलेले विद्यार्थी


क्रमांक
विद्यार्थाचे नाव
वर्ष
गुण
क्रमांक
संदेश सुरेश निमट
२००८
२८५
राज्यात ११ वा
पल्लवी फक्कड वाळूंज
२००८
२५८
राज्यात १७ वा
संदेश संजय टिळेकर
२००९
२६७
राज्यात ११ वा
प्रसाद कल्लेश्वर कलशेट्टी
२०१०
२५५
राज्यात १७ वा
टिळक महाराष्ट्र विदयापीठ परीक्षा - पुणे
 
क्रमांक
विद्यार्थाचे नाव
वर्ष
गुण
क्रमांक
भक्ती प्रभाकर तिखे
गणित प्रथम परीक्षा
१०० पैकी १०० गुण
राज्यात प्रथम
अक्षय अशोक ढाकणे
गणित प्रवेश परीक्षा
१०० पैकी १०० गुण
राज्यात प्रथम
अश्विनी अकुंश लांडे
गणित प्रथम परीक्षा
१०० पैकी १०० गुण
राज्यात प्रथम
साखरे प्रतिक्षा तुकाराम
गणित प्रवेश परीक्षा
१०० पैकी १०० गुण
राज्यात प्रथम
क्रिडा पुरस्कार
 

सन - २००८-०९

१) माने राहुल रामनाथ - तायक्वांदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
२) टिळेकर उत्कर्षा खेमचंद्र - बुद्धिबळ स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (जिल्हा क्रिडा परिषद, पुणे)

सन - २०१०-११

१) घोडेकर भक्ती - शिकाई मार्शल आर्ट्स - प्रथम क्रमांक (जिल्हा क्रिडा परिषद, अहमदनगर)

सन - २०११-१२

१) उबाळे पोर्णिमा वाल्मिक - राज्य स्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धा - तृतीय क्रमांक

सन - २०१३-१४

१) पवार शैलेश भरत - तायक्वांदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
२) आरडे अभिजित बापू - तायक्वांदो स्पर्धा – चतुर्थ क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)

सन - २०१४-१५

१) कांबळे अशोक सुभाष - ज्युदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
२) ताठे महेश संतोष - ज्युदो स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
३) पवार शैलेश भरत - तायक्वांदो स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)

NMMS शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी
 

२००८ - २००९

अ.क.
नाव
मंडले संजीवनी भारत
भिसे शितल ज्ञानदेव
शिंदे मपिषा शांताराम
ठाकूर दिव्या खडकसिंग
चव्हाण आकाश रविंद्र

२००९ - २०१०

अ.क.
नाव
बागडी पूनम जनार्दन
गायकवाड शितल बलभीम
जायभाय मोहिनी मारूती
कदम सपना सखाराम
कानडे शुभम कांताराम
तनपुरे विजया रविंद्र

२०१० - २०११

अ.क.
नाव
गायकवाड सुशांत प्रदिप
गव्हाणे माधवी राजाराम
घुगे सौरभ संजय
कडू मानसी भास्कर
खणगे स्वानंद संजय
पानझाडे प्रविणराज विलास
तनपुरे ओंकार रविंद्र
थेटे तेजश्री चंद्रकांत

२०११ - २०१२

अ.क.
नाव
बेरड सूरज भाउसाहेब
डाकवे सुजाता सदानंद
मोहिते अनिकेत दत्तात्रय
साळी अभिजीत राजू
वाळूंज आदित्य वसंतराव

२०१२ - २०१३

अ.क.
नाव
लोंढे वेदांत महेश
बंडगर अनिकेत त्रंबक
देशमुख निखिल गणेश
खोगरे मयूर बाबासाहेब
जाधव नितीन शिवाजी

२०१३ - २०१४

अ.क.
नाव
लाटे स्नेहल बाबासाहेब
शिंदे इंद्रजीत अरविंद
लांडे स्नेहल बाळासाहेब
राठोड तेजस्वीनी एकनाथ
लोंढे ईश्वरी कृष्णा
भोसले स्नेहल दिनबंधू
झोंबाडे जयश्री दिपक
शेख आसिफा महमूद
गुणवंत विद्यार्थी
 

 

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.