संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

भौतिक सुविधा
तीन मजली भव्य इमारत
 
प्रशस्त वर्ग खोल्या
  
प्रशस्त क्रिडांगण
 
प्रयोगशाळा
  
विदयार्थी ग्रंथालय
 
ई लर्निगची स्वतंत्र सोय

ग्रंथालय
:
माध्यमिक विभाग
शिक्षकांसाठी
विद्यार्थ्यांसाठी
एकूण
४६५
७२७
११९२
 
प्राथमिक विभाग
शिक्षकांसाठी
विद्यार्थ्यांसाठी
एकूण
९१९
२५०९
३४२८
वर्गखोल्या
:
२१
हॉल
:
ग्रंथालय
:
शिक्षक कक्ष
:
संगणक कक्ष
:
कार्यालये
:
जिमखाना
:

स्क्रॅप खोली
:

 

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.