संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

परिचय

महात्मा फुले जागृती मंडळाचे महात्मा फुले विद्यालय - भोसरी, पुणे - ३९
(पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक विदयालय)

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

सर्वसाधारण माहिती

नाव
संस्था
पूर्व प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय
माध्यमिक विद्यालय
पत्ता
भोसरी पुणे ४११०३९
भोसरी पुणे ४११०३९
भोसरी पुणे ४११०३९
भोसरी पुणे ४११०३९
स्थापना
१९७९
१९८४
१९८८
१९९२
इयत्ता
---
छोटा गट / मोठा गट
इ. १ ली ते इ. ७ वी
इ. ८ वी ते इ. १० वी
शाळा सांकेतांक
---
---
---
१) एस.एस.सी. बोर्ड संकेतांक - ११.१६.०४६
२) महाराष्ट राज्य परीक्षा परिषद - २१२०
३) यू डायस - २७२५२००१६०२
विद्यार्थी संख्या
---
४१०
१५८७
६४२
कर्मचारी संख्या
---
३२
२२
मुख्याध्यापक / अध्यक्ष
श्री. निळकंठ लोंढे
(अध्यक्ष)
श्री. अनिल लोंढे (सचिव)
सौ. जयश्री जाधव
सौ. निर्मला माळी
श्री. मोहन वाघुले
मोबाईल
९८२२१९६२०७
९९२२७८२२७८
---
७६३३९१३१७
९८५०५६८८४३
मेल आय डी
---
शाळेची वेळ
---
सोमवार ते शुक्रवार
स. ८ ते ११
सोमवार ते शुक्रवार
स. ७ ते १२
दु. १२.३० ते ५.३०
सोमवार ते शुक्रवार
स. ७ ते १२
 
---
शनिवार
स. ११.३० ते ३.००
शनिवार
स. ११.३० ते ३.००
शनिवार
स. ११.३० ते ३.००

 

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.