संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

प्राथमिक विभाग

शाळेविषयी माहिती


शाळेचे नाव
:
महात्मा फुले जागृती मंडळाचे प्राथमिक विदयालय, भोसरी, पुणे - ३९
पत्ता
:
महात्मा फुले रोड, माळी आळी, भोसरी, पुणे - ३९
दुरघ्वनी क्रमांक
:
९८५०५६८८४३
ईमेल
:
mppsbhosari@gmail.com
विभाग
:
प्राथमिक
केंद्र शाळेचे नाव
:
छत्रपती शिवाजी प्राथमिक विदयालय, भोसरी
माध्यम
:
मराठी
कायम मान्यता क्रमांक व वर्ष
:
मान्यता क्र व्ही एल एस १०८८ सी आर ४१३९ प्राथ. शि - ३
 
दिनांक २ जून १९८९
शाळेचा युआडी नंबर
:
२७२५२००१६०१
संकेत स्थळ
:
www.mahatmaphuleschoolbhosari.com
सत्र
:
सकाळ / दुपार
शाळेचा प्रवर्ग
:
प्राथमिक
शाळेचा प्रकार
:
खाजगी अनुदानित
इयत्ता
:
१ ली ते ७ वी. (एकूण तुकडया - २८)
शिष्यवृत्ती कोड क्रमांक
:
इयत्ता ४ थी
 
इयत्ता ७ वी
माहीती अधिकारी
:
सौ निर्मला अरुण माळी
अपिलीय अधिकारी
:
मा. प्रशासन अधिकारी
 
:
शि. म., पिपरी चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी

शिक्षक परिचय


शिक्षकाचे नाव
:
सौ. माळी निर्मला अरूण
पद
:
मुख्याध्यापिका
अनुभव
:
२५ वर्षे
उल्लेखनिय कार्य
:
आदर्श शाळा पुरस्कार - ५ सप्टेंबर १९९२,
 
:
आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार सन ९८-९९
 
:
पिं. चिं. मनपा आदर्श मुख्याध्यापिका पुरस्कार सन २००३ साली
 
:
यशवंत चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे संस्कारक्षम मुख्याध्यापिका पुरस्कार
 
:
आदर्श शाळा पुरस्कार - ५ सप्टेंबर २०१२
 
:
यशवंतराव प्रतिष्ठानतर्फे संस्कारक्षम शाळा पुरस्कार २४ फेब्रुवारी २०१३
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. सुलभा मिलिंद चव्हाण
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
५ ते ७, ४ शिष्यवृत्ती
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान, मराठी
उल्लेखनिय कार्य
:
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा बुद्धिमत्ता विषयाचे मार्गदर्शन
 
:
२०१३ चा पिं. चिं. मनपाचा गुणवंत शिक्षक पुरस्कार.
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. जयश्री पंढरीनाथ पाटील
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
६ ब
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान, मराठी
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. टिळेकर संगिता संजय
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
७ ब
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, मराठी, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. सावळे एस्. एम्.
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
६ क
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, हिंदी, समाज शास्त्र, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण
     

शिक्षकाचे नाव
:
इनामदार आशाबी यासिन
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
४ क
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
उल्लेखनिय कार्य
:
एम. टी. एस. परीक्षा मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. राऊत संजीव निवृत्ती
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
२० वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
इ. ५ वी ते ७ वी
शिकवत असलेले विषय
:
कला, हिंदी
उल्लेखनिय कार्य
:
शासकीय एलिमेंटरी व इंटरमीजीएट परीक्षेस मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. कोराड सविता संतोष
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
२० वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
७ ड
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, समाज शास्त्र
उल्लेखनिय कार्य
:
माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘भाषा‘ या विषयाचे मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. लवटे मोहन सुखदेव
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
५ ब
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, मराठी, समाज शास्त्र, हिंदी
उल्लेखनिय कार्य
:
परीक्षा विभाग प्रमुख
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. ढोले शालन अर्जुन
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१९ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
४ ब
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. वाघ अविनाश कृष्णराव
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
५ अ
शिकवत असलेले विषय
:
गणित, शारीरिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती
उल्लेखनिय कार्य
:
माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘गणित‘ या विषयाचे मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. कु-हाडे रेखा अनिल
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
४ ड
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय, शिष्यवृत्ती
उल्लेखनिय कार्य
:
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘भाषा‘ या विषयाचे मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री.आहेर मकरंद ज्ञानेश्वर
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
६ अ
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, समाज शास्त्र
उल्लेखनिय कार्य
:
उदयपूर (राजस्थान) कार्यानुभव विषय कार्याशाळेस उपस्थित
 
:
शैक्षणिक साहित्य निर्मिती प्रमुख
 
:
क्रिडा विभाग - कबड्डी संघ मार्गदर्शक
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. पोखरकर सी. वाय्.
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
७ अ
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, सामान्य विज्ञान, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण, समाज शास्त्र, कला
उल्लेखनिय कार्य
:
माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘बुदिधमत्ता‘ विषयाचे मार्गदर्शन
 
:
स्काऊट जिल्हा मेळावा तंबूनिरीक्षण द्वितीय क्रमांक
  : समूहगीत स्पर्धेत प्रथम क्रमांक
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. आल्हाट राहूल बाळासाहेब
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
१ ब
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
उल्लेखनिय कार्य
:
तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात द्वितीय क्रमांक
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. पटेल शमशाद अन्सार
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१७ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
५ क
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, मराठी, हिंदी
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. आहेर मंगल मकरंद
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
४ अ
शिकवत असलेले विषय
:
गणित, परिसर, शिष्यवृत्ती
उल्लेखनिय कार्य
:
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘गणित‘ याविषयाचे मार्गदर्शन
 
:
गुणवंत शिक्षिका पुरस्कार पि.चि.म.न.पा. शिक्षण मंडळ २००६
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. शिवाजी भरमु भातकांडे
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
२१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
१ क
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. भुजबळ अपर्णा हनुमंत
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
६ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
२ री
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
उल्लेखनिय कार्य
:
एम. टी. एस. परीक्षा मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. ठोंबरे सविता हेमंत
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१२ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
७ क
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान
उल्लेखनिय कार्य
:
जवाहर नवोदय चाचणी परीक्षा मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. सोनवणे प्रती राजेंद्र
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१० वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
३ क
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
उल्लेखनिय कार्य
:
आंतरशालेय एकांकिका स्पर्धेत बक्षिसे,.
 
:
कविता करणे, काव्यवाचन स्पर्धेत सहभाग
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. जाधव विनायक शांताराम
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
९ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
२ री
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
उल्लेखनिय कार्य
:
जवाहर नवोदय चाचणी परीक्षा मार्गदर्शन
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. कांबळे सीमा नामदेव
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
९ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
२ री
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्रीमती फाकटकर निर्मला जगन्नाथ
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
९ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
३ ड
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्रीमती खेडकर रोहिणी सुखदेव
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
९ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
३ ड
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्रीमती शेख निलोफर रशिद
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
१ अ
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. कर्णवर शरद देवराव
पद
:
उपशिक्षक
अनुभव
:
८ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
५ ड
शिकवत असलेले विषय
:
इंग्रजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षण
उल्लेखनिय कार्य
:
विदयार्थ्याना वक्तृत्व स्पर्धेचे मार्गदर्शन.
 
:
आंतरशालेय स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक.
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्रीमती गायकवाड माया मानसिंग
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
१ ड
शिकवत असलेले विषय
:
सर्व विषय
     

शिक्षकाचे नाव
:
सौ. बुरा अश्विनी श्रीनिवास
पद
:
उपशिक्षिका
अनुभव
:
१ वर्षे
शिकवत असलेले वर्ग
:
६ ड
शिकवत असलेले विषय
:
सामान्य विज्ञान, मराठी, समाज शास्त्र, शारीरिक शिक्षण
     

शिक्षकाचे नाव
:
श्री. कोल्हे महादू किसन
पद
:
लिपिक
अनुभव
:
२१ वर्षे
     


शिक्षकाचे नाव
:
श्री. वाघ दादाभाऊ गौतम
पद
:
शिपाई
अनुभव
:
६ महिने
     
© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.