संस्था
         पूर्व प्राथमिक
         प्राथमिक
         माध्यमिक
परिक्षा
शिष्यवृत्ती
शालेय निकाल
क्रिडा
क्षणचित्रे
महत्त्वाच्या सुचना

क्रिडा पुरस्कार
क्रिडा पुरस्कार
शालेय क्रिडा नियोजन

क्रिडा पुरस्कार

सन - २००८-०९

१) माने राहुल रामनाथ - तायक्वांदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक
२) टिळेकर उत्कर्षा खेमचंद्र - बुद्धिबळ स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (जिल्हा क्रिडा परिषद, पुणे)

सन - २०१०-११

१) घोडेकर भक्ती - शिकाई मार्शल आर्ट्स - प्रथम क्रमांक (जिल्हा क्रिडा परिषद, अहमदनगर)

सन - २०११-१२

१) उबाळे पोर्णिमा वाल्मिक - राज्य स्तरीय शालेय क्रिडा स्पर्धा - तृतीय क्रमांक

सन - २०१३-१४

१) पवार शैलेश भरत - तायक्वांदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
२) आरडे अभिजित बापू - तायक्वांदो स्पर्धा – चतुर्थ क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)

सन - २०१४-१५

१) कांबळे अशोक सुभाष - ज्युदो स्पर्धा - प्रथम क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
२) ताठे महेश संतोष - ज्युदो स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)
३) पवार शैलेश भरत - तायक्वांदो स्पर्धा - द्वितीय क्रमांक (पिंपरी चिंचवड म.न.पा. क्रिडा स्पर्धा)

शालेय क्रिडा नियोजन


मोठा गट
  
जुन
कवायतीचे, साधे सोपे प्रकार शिकविणे
जुलै
बेडुक उडया, सश्याचे उडया इ. मारण्यास शिकविणे.
ऑगस्ट
घसरगुंडी, सी - सॉ हा खेळ घेणे.
सप्टेंबर
उंच उडी मारणे, लांब उडी मारणे, लंगडी घालणे.
ऑक्टोबर
फुगडी घालणे, पळणे इ. खेळ शिकविणे.
नोव्हेंबर
माझ्या मामाचे पत्र हरवले, बादलीत चेंडु टाकणे, बॉल फेकणे.
डिसेंबर
बॅट बॉल खेळणे, संगीत खुर्ची खेळणे, क्रिडा स्पर्धा तयारी करणे.
जानेवारी
लिंबू चमचा हा खेळ खेळणे, क्रिडा स्पर्धा घेणे.
फेब्रुवारी
कवायतीचे प्रकार घेणे.
मार्च
डोक्यावर पुस्तक घेणे व चालणे.

लहान गट
  
जुन
ढकल गाडीने मुलांना शाळेत येण्याची आवड निर्माण करणे.
जुलै
बेडुक उडया, सश्याच्या उडया मारायला शिकविणे, उंच उडया मारणे
ऑगस्ट
कावळा भुर्रर चिमणी भुर्रर हा खेळ शिकविणे, गोलावर चालवण्यास शिकविणे
सप्टेंबर
घसरगुंडी, सी - सॉ, ढकलगाडी इ. खेळण्यामार्फत मुलांचे खेळ घेणे.
ऑक्टोबर
कवायतीचे प्रकार घेणे (उदा. हात वर खाली, समोर बाजुला)
नोव्हेंबर
बॉटल गेम कशी खेळतात ते मुलांना शिकविणे.
डिसेंबर
बादलीत चेंडु टाकणे, बॉल फेकणे, पळणे, पटपट चालणे इ खेळ घेणे.
जानेवारी
बैठे खेळ घेणे उदा. शिवाजी म्हणतो बसा उठा, माझ्या मामाचे पत्र हरवले
फेब्रुवारी
फुगडी घालणे नाचणे, उडया मारणे, शरिर हालचालीचे खेळ
मार्च
पोत्यात पाय घालुन चालणे व पळणे.

 

© महात्मा फुले विद्यालय, भोसरी.   सर्व हक्क सुरक्षित.